09 Disember 2009

Hikayat Lendu Ke London

Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
  Ini-lah chérita orang sekarang-sekarang, bélum pérnah-lah ia di-bawa dalam mafhum kata lama.

Séhari bagai séminggu
Séminggu bagai sébulan
Sébulan bagai sétahun
Sétahun bagai séabad

Al-kisah, maka térsebutlah khabar pemuda-pemudi  sérata négéri sangat-lah arif bijaksana-nya.
Maka térlalu-lah kaseh ayahanda-bunda-nya, di-kirim pérgi pémuda-pémudi ké sa-buah négéri bér-nama Bandar Mélaka, dalam jajahan-nya ada sa-buah daerah bér-nama Léndu.

Médannya indah bukan képalang,
Rantaunya luas bagai dibéntang.

Maka mérantau-lah sekalian méréka, ké négéri mahsyur ilmu itu. Di-turut nasihat ayahanda-bunda agar bérkat sékalian ilmu, hikmat-nya semua ménjadi belaka dengan kurnia Tuhan séru sékalian alam.
Déngan wajah gilang-gemilang bérsama mémakai kain yang indah2 lalu bérangkat-lah sékalian-nya ké négéri térsebut.

Lémah mélapis condong ménopang,
Lunak térsudu kéras tak tértoréh,
Lupa méngingat-kan tér-lélap ménjagakan
Lurah sama di-turuni bukit sama di-daki

Maka, sé-télah bértahun lama-nya mémenuh ilmu di-dada, térus tér-gambar indah pérmai semakin hampir, sa-télah di-dengar oléh sekalian pémuda-pémudi bunyi khabar tamat penghajian ilmu itu. Maka ada mélahir gémbira, ada méngeluh gélisah kerana tiada untung nasib, séraya bérshair pula, démikian bunyi-nya :

'Sudah nasib yang malang,
   Tiada-lah dapat aku nan pulang,
Képak dan sayap di-sambar élang,
Apa-kah kélak gerangan yang datang?'

Hatta, yang lain-nya ténang-ménenangi mereka, tidaklah méréka méndabik dada, yang kurang di-tambah, yang péndék di-sambung, tak dahaga si pénunggu telaga. Maka di-téruskan ménuntut ilmu pémuda-pémudi  sékalian itu sampai habis hari bérganti hari, habis minggu bérganti minggu, sampai tamat péngajian ilmu purnama térakhir ménjéngah lalu.

Sampailah waktu bérpisah-pisah,
Sambung ménuntut ilmu tak sudah,
Ké témpat baru mahu di-tuju,
Masuk ké négéri orang mahu bértanam ubi,
Tiadalah niat bértanam témbilang

Maka bérpikirlah sékalian-nya mahu mérantau ké négéri luar, bérpikir sé-dalam lautan mahu ménimba péngétahuan sé-dalam-dalam. Maka akhir-nya bérlangsung-lah ia, ayahanda-bunda bérsiap bér-iring  doa sélamat, bérsiapkan sépérsalinan yang indah2 héndak mengarak putéra-putéri dengan sé-chukup kéalatan-nya ménantikan sampai saat kétika-nya sahaja.

Maka bérangkatlah sékalian-nya ké negeri baru, hatta sambil mata bérairkan duka méninggalkan ayahanda-bunda jauh di-mata. Arakian, maka méréka pun sélalu-lah bérhubung sampai saat tiba-nya masa bertemu lagi.  Maka térkadang-kadang téringat méréka akan Léndu témpat bérsuka-sukaan, bérlumba-lumbaan méraih ilmu. Tiadalah bérputus ingatan akan ségalanya, walau sékarang-nya bérada dalam négéri orang, bér-nama London.

Démikian-lah chérita késudahan-nya dari mula sampai habis. Hikayat ménuntu ilmu tiada-lah putus. Di-karangkan oleh Amir Afandi bértémankan naskah dahulu-kala di-negeri Selangor darul-ehsan. 


Tiada ulasan:

rákan-rákan