15 Jun 2009

Sisi Gelap Lorong Hitam Negaraku

Alam negaraku islamkah? Saat majoriti remajanya bertukar menjadi rempit, detik sang lelakinya memakai topeng seorang perempuan, waktu sang perempuannya memakai topeng seorang lelaki, saat yang cuba berhijrah akhlaknya diketepi, waktu yang mengajak kepada kebaikan itu ditakuti-dimarahi, detik politiknya banyak manipulasi, sampai islamnya cuba diliberalisasi, lantas darurat jiwa mereka cuba dihalalkan modenisasi, maka ketinggalanlah segala impian fakta menjadi fiksi...
tiada berkat hakiki.

Tiada ulasan:

rákan-rákan