14 Disember 2008

Glosari Gaya Bahasa 2

Bait - bererti jumlah baris yang membentuk suatu keatuan idea dan emosi. satu bait pantun adalah sebuah kesatuan yang padu dan lengkap dari segi bunyi, emosi dan idea. satu bait tidak terikat kepada bunyi, tetapi tetap ditentukan oleh kesatuan idea dan emosi. bait disebut juga rangkap.


Balada - puisi yang memberikan penekanan kepada pernyataan perasaan, terutama perasaan sedih dan biasanya berhubung dengan peristiwa yang dialami oleh penyair. lazimnya balada adalah cerita yang diolah dan disusun dalam bentuk puisi sehingga perasaan yang dialami oleh penyair dapat dirasai dan digambarkan oleh pembaca.


Diksi - ialah pemilihan serta penyusunan perkataan. pemilihan atau penyusunan itu mengutamakan ketepatan, tekanan dan keistimewaan. ini termasuklah sifat2 perkataannya seperti denotatif, konotatif, bahasa kiasan, perkataan2 yang menggunakan imbuhan dan sebagainya.


Tiada ulasan:

rákan-rákan